Žijeme Blovice - logo kandidátní listiny

Žijeme Blovice

Bc. Robert Zelenka, kandidát na starostu

Zastupitelem našeho města jsem se stal v roce 2002, od roku 2006 do současnosti jsem stálým členem rady města. Již předtím jsem se o dění v Blovicích zajímal a pro tehdejší vedení města zpracovával Strategii mikroregionu Úslava a žádosti o dotace. Předpokladem pro práci v komunální politice bylo moje studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, oboru Sociální geografie a následná profesní kariéra v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, kde pracuji od roku 1999 dodnes. Ve svém zaměstnání mám mimo jiné na starosti přípravu a řízení investičních projektů. Mezi nejvýznamnější akce patří dopravní stavba Západní obchvat Plzně, Klatovská nemocnice, koupaliště v Kralovicích, či Skiareál nad nádražím v Železné Rudě nebo v Kašperských Horách. V současné době jsou to pak významné projekty na ochranu NKP (klášter v Chotěšově, Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, Jezuitský kostel v Klatovech).

V Blovicích jsem se jako člen rady podílel na realizaci a zejména na zajištění fi nancování mnoha akcí např., rekonstrukce polikliniky, nové knihovny, sběrného dvora, koupacího biotopu, inline oválu a místních komunikací. V současné době je to velká připravovaná investiční akce na rekonstrukci celého prostoru nádraží. Mám bohaté profesní zkušenosti nejen v zajištění financování akcí, ale také v oblasti veřejných zakázek, stavebního zákona a vůbec celkově v orientaci ve fungování státní správy a samosprávy.

Jsem dlouholetým členem výboru TJ Sokol. Posledních 7 let vykonávám funkci starosty našeho Sokola. Tématu zajištění sportovního vyžití pro všechny věkové skupiny s akcentem na mládež se zabývám na úrovni celého města.