Žijeme Blovice - logo kandidátní listiny

Žijeme Blovice

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

V letech 2006-2014 jsem byl členem zastupitelstva a rady města Blovice, 15 let jsem byl zástupcem ředitelky Gymnázia Blovice. V současné době pracuji jako ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany. Profesně jsem ekolog; ochranou přírody se aktivně zabývám i jako občan. Z výše uvedeného vyplývá, že jsem se vždy zajímal o oblast školství, životní prostředí a kulturu. Realizací řady projektů jsem přispěl k velmi dobrému vybavení především základní školy a gymnázia.

V roce 2015 jsem se pro časovou zaneprázdněnost vzdal mandátu člena zastupitelstva. Hodně jsem pak cestoval a zjistil jsem, že se do našich Blovic vždycky rád vracím. Není mi tedy lhostejné, jak vypadají a jak se budou dál rozví- jet. Mám představu, jak by to mělo být dál: město má mít vize, má konzistentně kráčet cestou, kterou se vydalo, má uvažovat v širokých souvislostech, řešit věci s ohledem na jejich současný nebo budoucí dopad. A především má být zdravé a funkční ve vztazích, které vytváří; ve vztazích mezi samosprávou a státní správou, mezi spolky a dalšími složkami a především občany.

Ing. Božena Šroubková

Již 28 let pracuji jako ředitelka DDM Blovice. Jsem zástupcem republikové Koordinační rady pro domy dětí a mládeže za Plzeňský kraj a dvě volební období v roce 2010 – 2018 jsem byla zastupitelem. V posledním volebním období jsem členkou rady města Blovice.

Svojí profesí jsem celý život pedagog, takže zcela logicky je to práce s dětmi a mládeží. Chci se zaměřit na vytvoření nabídek volnočasových aktivit pro děti, a především mladé rodiny tak, aby mohly společně v našem městě trávit smysluplně svůj volný čas a rodina tak byla co nejvíce pohromadě – to znamená zřízení dětských hřišť či koutků, podpořit nabídku spolků směrem k těmto aktivitám, podpořit v této oblasti spolupráci všech školských zařízení a sportovních klubů.

Mgr. Jaroslav Tolar

V Blovicích žiji od svého narození. Od roku 2001 pracuji jako učitel na ZŠ Blovice, poslední rok jako zástupce ředitelky ZŠ. Od roku 2013 jsem předsedou Tenisového klubu SOKOL Blovice. Rovněž se věnuji trénování malých tenistů a vedení blovických tenisových družstev. Hodlám se angažovat zejména v podpoře spolků a organizací, zajímá mě vzdělávání a školství, chci podporovat všechny blovické školy a školská zařízení, rád bych se věnoval i oblasti sportu a možnosti sportování blovických občanů a mládeže.

Bc. Pavel Januš

Ač nejsem rodilým blovičákem, žiji v našem městě již více než 25 let. Absolvoval jsem osmileté blovické gymnázium. Od roku 2001 jsem členem Sboru dobrovolných hasičů v Blovicích, kde jsem během let vykonával funkce člena Kontrolní a revizní rady a jednatele sboru. V roce 2016 jsem byl jmenován a zvolen velitelem jednotky SDH Blovice a velitelem sboru. Tyto funkce vykonáván dodnes.

O chod města se zajímám dlouhodobě. Jelikož pro správný rozvoj města je nutné, aby se komplexně rozvíjelo ve všech svých činnostech, nemám vyhraněnou oblast zájmu. Chci moderní, bezpečné, krásné a efektivní město.

Mgr. Jana Černíková

Jsem zakládající členkou farní Charity v Blovicích a více než 15 let se podílím na organizování Tříkrálové sbírky, jejíž vý- těžek každoročně rozdělujeme mezi seniory a rodiny s dětmi v nouzi. Pracuji rovněž v Ekonomické a Pastorační radě farnosti. Jsem také členkou SDH ve Štítově, kde se spolu s manželem věnujeme kulturní činnosti v hasičském klubu.

V komunální politice bych se chtěla věnovat obecně podpoře dialogu a spolupráce mezi jednotlivými subjekty. Chtěla bych své dlouholeté profesionální i osobní zkušenosti využít zejména v oblastech školství, sociálních služeb, ekologie a spolkové činnosti.