Žijeme Blovice - logo kandidátní listiny

Žijeme Blovice

Rozvoj a vzhled města, doprava a parkování, veřejná zeleň

 • Už letos zahájíme úpravu celého nádraží z dotace EU. Vznikne zde přestupní terminál pro cestující vlaky a autobusy. Současně bude zveleben i prostor navazujících ulic, včetně kompletní opravy Jirotovy ulice.
 • Realizujeme připravované napojení areálu Prominent Systems z Poplužní ulice, ulevíme tak dopravnímu zatížení centra města.
 • Dokončíme rekonstrukci a opravy místních komunikací a chodníků (včetně inženýrských sítí) ve městě i jeho spádových obcích.
 • Zastávku rychlíkových vlaků nám České dráhy neumožní. Budeme tedy usilovat o zřízení nových spojů spěšných vlaků, což je reálné.
 • Na autobusových linkách vedoucích přes město Blovice bude Plzeňský kraj vybírat nové dopravce, budeme požadovat zvýšení frekvence spojů na vybraných linkách.
 • Vypracujeme projekty a vybudujeme nové plochy pro parkování zejména v centru města. Primárně budeme chtít využít plochy bez nutnosti záboru veřejné zeleně.
 • Naše město je vzhledné a upravené. Přesto se na jeho území nachází několik objektů, které jsou zchátralé a částečně nevyužívané. Chceme některé z těchto objektů rekonstruovat či zdemolovat a změnit jejich funkční využití

 • Obnovíme jednání o výkupu části zemědělského areálu u biotopu. Následně tento prostor po demolici využijeme pro rozšíření areálu biotopu….. parkování, nové atrakce atd.
 • Vyhotovíme studii na změnu využití areálu bývalého komunálu mezi sídlištěm a místní farou. Území lze využít jako parkoviště, nové prostory pro technickou četu, park…
 • Městská zeleň = přírodní klimatizace. Rozvoj městské zeleně je naší prioritou i vzhledem k současným klimatickým podmínkách zejména v letních měsících; zeleň je důležitá nejen pro příjemný vzhled daného místa, ale zejména pro svou funkci. Čistí a ochlazuje vzduch, omezuje hluk, zadržuje vodu, …

 • Ve vybraných lokalitách navrhneme a realizujme novou veřejnou zeleň, park Cecima a Bohušov – včetně pěšin a dalšího mobiliáře, plochy v centru města).
 • Zajistíme pravidelnou odbornou péči o stávající a novou zeleň.
 • Obnovíme jednání o vyčištění Husiny a rozšíření návštěvní doby zámeckého parku.
 • Školství, kultura, sport a spolkový život

  Technický stav a vybavenost školských zařízení je v našem městě velmi kvalitní. Výjimkou je Základní umělecká škola. Technický stav budovy není plně vyhovující, stejně tak její současná kapacita
 • Žijeme v 21. století; mění se doba, mění se svět i žáci; to co bylo dobré před 10 nebo 20 lety je dnes neaktuální, nedostatečné. Chceme podpořit, tak jak jen zřizovatel může, takový způsob výuky, který vychová moderní sebevědomé lidi se schopností samostatně uvažovat, získávat informace a kriticky je hodnotit.
 • Budeme se zabývat možnosti rozšíření kapacit ZUŠ, současné prostory již kapacitně nevyhovují.
 • Podpoříme rozšíření výukových oborů ZUŠ (otevření výtvarného oddělení).
 • V našem městě a samozřejmě i jeho přilehlých obcích jsou činné spolky v oblasti sportu, kultury, hasičství a dalších zájmových oblastí. Máme zřízené Městské kulturní středisko, svými aktivitami přispívají školská zařízení města a svoji funkci plní Muzeum jižního Plzeňska. Přesto však chceme podpořit větší vzájemnou spolupráci všech zmíněných subjektů a iniciovat nové činnosti. Jsme přesvědčeni, že je to možné nejen vyšší fnanční podporou.

 • Navýšíme grantový program na podporu činnosti spolků na nejméně 500 tis. Kč.
 • Budeme podporovat větší spolupráci MKS Blovice s organizátory kulturních a společenských akcí, včetně jejich nových forem (letní kino, divadlo…).
 • Zrušíme výběr poplatků ze vstupného u všech kulturních a společenských akcí.
 • Vytvořením vhodných podmínek chceme iniciovat prohloubení spolupráce mezi všemi spolky, zájmovými organizacemi i zástupci aktivní veřejnosti mezi s sebou, městem Blovice a všemi jeho příspěvkovými organizacemi (MKS, školy) a Muzeem jižního Plzeňska.
 • Chceme maximálně podporovat sportovní vyžití obyvatel města a jeho částí.
 • Ve spolupráci s TJ Sokol, ZŠ Blovice a Gymnáziem Blovice maximálně zpřístupníme stávající sportoviště včetně nově vybudovaného areálu u školy pro veřejnost a akcentem na naše nejmladší obyvatele.
 • Vybudujeme 2 nová dětská hřiště.
 • Sociální služby, zdravotnictví, bydlení

  Podíl nejstarších obyvatel se neustále zvyšuje a bude tomu tak i nadále. Jedním z úkolů městské samosprávy je se o tuto skupinu našich obyvatel postarat. Stejně tak je důležité vytvářet podmínky pro vybudování zejména malometrážních bytů a také ploch pro individuální bytovou výstavbu.
 • Vytipujme vhodnou lokalitu pro výstavbu dalšího DPS poblíž centra města.
 • Zadáme zpracování projektové dokumentace a na realizaci nové DPS zajistíme dotační zdroje.
 • Budeme usilovat o rozšíření poskytovaných služeb pro seniory.
 • Budeme se nadále maximálně snažit udržet všechny ordinace lékařů v naší poliklinice.
 • Podpoříme výstavbu malometrážních bytů s přispěním státních dotací.
 • Zajistíme nové parcely pro výstavbu rodinných domů.